Lenses

TS-E 90mm f2.8
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
50mm F2 ZF Carl Zeiss Makro-Planar T*
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Canon Prime Lenses
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
EF 24mm F1.4 L II USM
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
100mm F2 ZF Carl Zeiss Marko T*
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Sigma 50mm 1.4
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
TS-EF 24mm F3.5 L
Giá thuê: 250.000 đ/ngày
18mm F3.5 ZF Carl Zeiss T*
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
EF 24-105mm F.4 L IS
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Samyang 14mm F2.8
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
Fish eye 8-15mm F.4 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Extender EF 2.0x II
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
85mm 1.4 ZE Carl Zeiss
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Tokina 11-16mm F2.8
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
EF 14mm F2.8L
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
EF 85mm F1.8
Giá thuê: 80.000 đ/ngày
EF 300mm F4 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Macro 100mm F2.8 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 135mm F2 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 70-200mm F2.8
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 85mm F1.2 L II
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
  1 2 3