Slider

Dyna Dolly
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Varavon Slidecam 90cm (35
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Varavon Slidecam 120cm (48
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Slider Motor (120cm)
Giá thuê: 800.000 đ/ngày
Konova Slider 150cm
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Slider dolly dài 90cm ( rất mượt )
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Slider dolly dài 2 mét ( rất mượt )
Giá thuê: 500.000 đ/ngày