Carl Zeiss

Carl Zeiss Prime 6 lens ZF
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
50mm F2 ZF Carl Zeiss Makro-Planar T*
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
100mm F2 ZF Carl Zeiss Marko T*
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
18mm F3.5 ZF Carl Zeiss T*
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
85mm 1.4 ZE Carl Zeiss
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
35mm f2 Carl Zeiss T* ZE
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
50mm f1.4 Carl Zeiss T*
Giá thuê: 200.000 đ/ngày