Lenses

Tokina 11-16mm F2.8
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
EF 14mm F2.8L
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
EF 85mm F1.8
Giá thuê: 80.000 đ/ngày
EF 300mm F4 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Macro 100mm F2.8 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 135mm F2 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 70-200mm F2.8
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
EF 85mm F1.2 L II
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
EF 50mm F1.2 L
Giá thuê: 250.000 đ/ngày
EF 35mm F1.4 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 24-70mm F2.8L
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
EF 16-35mm F2.8 L II
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 16-35mm F2.8 I
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
EF 17-40mm F.4 L
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
35mm f2 Carl Zeiss T* ZE
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
50mm f1.4 Carl Zeiss T*
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
  1 2 3