EF 70-200mm F2.8 IS

EF 70-200mm F2.8 IS

Giá thuê: 250.000 đ/ngày