Cinema Lens

Sigma Cine Lens 18-35mm T2 and 50-100mm T2 (EF mount)
Giá thuê: 2.000.000 đ/ngày
Canon EF Cinema Prime Lens Kit
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
ARRI Alura 45-250mm T2.6 PL mount
Giá thuê: 4.000.000 đ/ngày
Arri Ultra Prime lens
Giá thuê: 6.000.000 đ/ngày
Tokina Vista Cinema Prime 5 lens set PL mount
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
Fujinon 19-90mm T2.9 Lens (PL Mount)
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
Arriflex Zeiss Superspeed mark III
Giá thuê: 4.000.000 đ/ngày
Compact Prime CP.2 Lenses
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
Schneider Xenon ( PL mount )
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày