Cinema Lens

Arriflex Zeiss Superspeed
Giá thuê: 4.000.000 đ/ngày
Compact Prime CP.2 Lenses
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
Schneider Xenon ( PL mount )
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày