Cinema Lens

Arri Ultra Prime lens
Giá thuê: 6.000.000 đ/ngày
Tokina Vista Cinema Prime 5 lens set PL mount
Giá thuê: 3.000.000 đ/ngày
Fujinon 19-90mm T2.9 Lens (PL Mount)
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
Arriflex Zeiss Superspeed
Giá thuê: 4.000.000 đ/ngày
Compact Prime CP.2 Lenses
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
Schneider Xenon ( PL mount )
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày