LCD - Monitor

BON MONITOR BEM-182 18.5
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Blackmagic Design 17inch
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
LCD Shogun 4K
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
LCD Panasonic 9inch SDI
Giá thuê: 600.000 đ/ngày
Marshall LCD 7
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
LCD 23inch
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
LCD F&V 7
Giá thuê: 200.000 đ/ngày