Video Professional

DJI Osmo
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
DJI Osmo Mobile
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
DJI Wireless Focus
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Sachtler 18P tripod
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Tilta cage for Sony A7s
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Tripod Varavon 815
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Tripod baby
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Lee filter holder
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
SCHNEIDER FILTERS SET 4 X 5.65IN
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Micro Sennheiser Wireless Evolution G2
Giá thuê: 250.000 đ/ngày
Vinten Vision 11 Tripod carbon
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Vinten Vision 3 Tripod
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
Chân quay Benro S6
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Mini Boom JIB ARM
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Okii focus
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Chân quay Benro
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Micro RØDE Videomic (Stereo)
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Micro Rode NTG-02
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Crane boom cao 4,6m
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
DSLR Field Cinema Deluxe Bundle
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
DSLR Cinema Bundle
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày