Sony Lens

sony 70-200 F2.8 GM
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
sony 24-70 F2.8 GM
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Sony 16-35 F2.8 GM
Giá thuê: 500.000 đ/ngày