SẢN PHẨM MỚI

Giá thuê: 2.000.000 đ/ngày
Tilta Nucleus-M Wireless Lens
Giá thuê: 800.000 đ/ngày
Vaxis Thor 800' Wireless HDMI/3G-SDI
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Canon EOS R
Giá thuê: 600.000 đ/ngày
Dyna Dolly
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
ARRI ALEXA Mini
Giá thuê: 0 đ/ngày
Red Weapon Helium 8K
Giá thuê: 0 đ/ngày
Tokina Vista Cinema Prime 5 lens set PL mount
Giá thuê: 3.000.000 đ/ngày
Fujinon 19-90mm T2.9 Lens (PL Mount)
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
Sigma 85mm f1.4 Art Canon EF
Giá thuê: 250.000 đ/ngày
Sigma 50mm f1.4 Art Canon EF
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
ZHIYUN CRANE 2 | 3-AXIS GIMBAL FOR MIRRORLESS, DSLR
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
Sony FS7 MarkII
Giá thuê: 2.000.000 đ/ngày
Body 5D mark iv
Giá thuê: 800.000 đ/ngày
Black Magic URSA mini 4.6k
Giá thuê: 2.000.000 đ/ngày
Arriflex Zeiss Superspeed
Giá thuê: 4.000.000 đ/ngày
Wireless Transmitter Monitor BW-300 BON
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
DJI Wireless Focus
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Epic-X Red Dragon Camera 6K
Giá thuê: 8.000.000 đ/ngày
Sachtler 18P tripod
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Sony A7s II
Giá thuê: 800.000 đ/ngày
Compact Prime CP.2 Lenses
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
BON MONITOR BEM-182 18.5
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Sony A7s
Giá thuê: 600.000 đ/ngày
DJI Gimbal Ronin MX
Giá thuê: 600.000 đ/ngày
Schneider Xenon ( PL mount )
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
Combo Panasonic GH4 4K
Giá thuê: 600.000 đ/ngày
Sony PXW-FS7 4K
Giá thuê: 1.600.000 đ/ngày
LCD Shogun 4K
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Glidecam HD4000
Giá thuê: 250.000 đ/ngày
DJI Gimbal Ronin M
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Sigma 35mm f1.4 Art
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
sigma 18-35 f1.8
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
LCD Panasonic 9inch SDI
Giá thuê: 600.000 đ/ngày
EF 24-70mm F2.8 L mark II
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Đèn quay Halogen 1000W
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Vinten Vision 11 Tripod carbon
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Carl Zeiss Prime 6 lens ZF
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
Blackmagic Cinema Camera
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Canon Prime Lenses
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
DJI Phantom Flycam
Giá thuê: 0 đ/ngày
GoPro Hero3 Black Edition
Giá thuê: 250.000 đ/ngày
Sony NEX-FS700
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Slider Motor (120cm)
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
EOS C300 Canon
Giá thuê: 0 đ/ngày
TS-EF 24mm F3.5 L
Giá thuê: 250.000 đ/ngày
Fish eye 8-15mm F.4 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Mini Boom JIB ARM
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Konova Slider 150cm
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Macro 100mm F2.8 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 70-200mm F2.8
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 85mm F1.2 L II
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Arm vest 6000
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Stedicam nano
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
DSLR Field Cinema Deluxe Bundle
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
DSLR Cinema Bundle
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
Body 5D mark III
Giá thuê: 600.000 đ/ngày