Flash - Đèn quay

Godox AD600BM Outdoor Flash
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Đèn Led RGB Color Dimmable A-2200C Soft Lamp Lighting
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
1000 LED Video Light
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
YongNuo 568EX II for Canon
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Đèn quay Halogen 1000W
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Đèn flash Bowens 500W
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Sofbox 60x60cm
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Đèn quay 800W
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
360 led light ring
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Speedlite 580EX II
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
500 bóng led light
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
600 LED Light
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
160 led light video
Giá thuê: 100.000 đ/ngày