Extender EF 2.0x II

Extender EF 2.0x II

Giá thuê: 200.000 đ/ngày

- Khẩu nối Canon nhân 2.0x tiêu cự

- Cấu tạo : 5 thấu kính thuộc 4 nhóm

- Kích thước / Trọng lượng: Ø72.8 x 27.2mm, 220g