Canon Prime Lenses

Canon Prime Lenses

2.400.000 Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày

Một bộ bao gồm 07 ống kính Canon:
- EF 14mm F2.8 L
- EF 24mm F1.4 L
- EF 35mm F1.4 L
- EF 50mm F1.2 L
- EF 85mm F1.2 L
- EF 100mm F2.8 L
- EF 135mm F2.0 L