Accessories

Aputure amaran 200x Bi-color
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
DJI RS2
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
DJI RS3 PRO
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
Apture NOVAP 300C
Giá thuê: 0 đ/ngày
aputure 1200d pro
Giá thuê: 0 đ/ngày
aputure 600x pro
Giá thuê: 0 đ/ngày
Đèn led Godox SZ200 BI
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
Đèn led Godox Light VL200
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
Sachtler Ace
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Secced Plus 3
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Secced Plus 4
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
Secced Plus 5
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Godox AD600BM Outdoor Flash
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Đèn Led RGB Color Dimmable A-2200C Soft Lamp Lighting
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
DJI Ronin-S Essentials Kit
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Tilta Nucleus-M Wireless Lens
Giá thuê: 800.000 đ/ngày
Vaxis Thor 800' Wireless HDMI/3G-SDI
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Dyna Dolly
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
ZHIYUN CRANE 2 | 3-AXIS GIMBAL FOR MIRRORLESS, DSLR
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
1000 LED Video Light
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Tilta cage for Sony A7sII
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
 1 2 3  »