Accessories

1000 LED Video Light
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Tilta cage for Sony A7sII
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
DJI Osmo
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
DJI Osmo Mobile
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Wireless Transmitter Monitor BW-300 BON
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
DJI Wireless Focus
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Sachtler 18P tripod
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
BON MONITOR BEM-182 18.5
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Tilta cage for Sony A7s
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
DJI Gimbal Ronin MX
Giá thuê: 800.000 đ/ngày
Blackmagic Design 17inch
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
LCD Shogun 4K
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Varavon Slidecam 90cm (35
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Varavon Slidecam 120cm (48
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Glidecam HD4000
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
DJI Gimbal Ronin M
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
Tripod Varavon 815
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
LCD Panasonic 9inch SDI
Giá thuê: 600.000 đ/ngày
Tripod baby
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
STEADICAM CARBON
Giá thuê: 350.000 đ/ngày
YongNuo 568EX II for Canon
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
 1 2 3  »