Body Camera

GoPro HD 2
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Body 5D mark II
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
Body 7D
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Body 5D mark III
Giá thuê: 600.000 đ/ngày
  1 2