GoPro HD 2

GoPro HD 2

Giá thuê: 200.000 đ/ngày

Bao gồm:
Body GoPro HD 2
LCD
Pin
Water case