Micro Rode NTG-02

Micro Rode NTG-02

Giá thuê: 300.000 đ/ngày

Test video