Lee filter holder

Lee filter holder

Giá thuê: 200.000 đ/ngày

Bao gồm:
- Lee filter holder
- Adapter sử dụng được cho các ống kính có size: 82mm, 77mm, 72mm, 67mm, 58mm