Crane boom cao 4,6m

Crane boom cao 4,6m

Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày

crane boom full option:
- Crane boom
- Standy
- Okii focus
- LCD HDMI 7in
Giá: 2.500.000đ