Video Professional

Micro Rode NTG-02
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Crane boom cao 4,6m
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
DSLR Field Cinema Deluxe Bundle
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
DSLR Cinema Bundle
Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày
  1 2