Đèn flash Bowens 500W

Đèn flash Bowens 500W

Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày

Đèn flash bowens bao gồm:
Đèn Bowens 500W : 2 cái
Sofbox 120cm x 120cm: 1 cái
Sofbox 80cm x 120cm: 1 cái
Chân đèn: 2 cái