500 bóng led light

500 bóng led light

Giá thuê: 400.000 đ/ngày

500 bóng led light
Bao gồm:
- Đèn 500 bóng led: 2 cái
- Chân đèn
- Adapter
- Filter white balance