Arri Ultra Prime lens

Arri Ultra Prime lens

Giá thuê: 6.000.000 đ/ngày

Ultra Primes - Set of 5 lens

             
UP 16 mm/T1.9  
       

           
UP 24 mm/T1.9          
           
UP 32 mm/T1.9            
             
UP 50 mm/T1.9

       

           
UP 85 mm/T1.9