Canon Lens

EF 35mm F1.4 L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 24-70mm F2.8L
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 16-35mm F2.8 L II
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 16-35mm F2.8 I
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
EF 17-40mm F.4 L
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
  1 2