Konova Slider 150cm

Konova Slider 150cm

Giá thuê: 300.000 đ/ngày

Sản phẩm cho thuê bao gồm nội dung sau:
- Slider dolly 1,5m
- Chân tripod
- Head 701HD Maffotto