Lenspro Flycam Team

Những sản phẩm được thực hiện Lenspro Flycam bằng máy bay điều kiển từ xa:

HCM RUN 2015
PRISMA RUN VIETNAM 2014
COLOR ME RUN 2014