Đèn quay 800W

Đèn quay 800W

Giá thuê: 400.000 đ/ngày

Bao gồm: 2 đèn 800W, 2 chân đèn