EF 50mm F1.8 II

EF 50mm F1.8 II

Giá thuê: 50.000 đ/ngày

Thông số kỹ thuật của ống kính EF 50mm F/1.8 II:

  • Số lượng chi tiết thấu kính: 6
  • Số lượng nhóm thấu kính: 5
  • Số lượng lá thép vòng khẩu độ: 5
  • Khẩu độ mở lớn tối đa: f/1.8
  • Khẩu độ mở nhỏ nhất: f/22
  • Cự lý căn nét gần nhất: 0.45m
  • Tỷ lệ phóng đại lớn nhất: 0.15x
  • Đường kính kính lọc: 52mm
  • Trọng lượng: 130g