Accessories

Mini Boom JIB ARM
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Konova Slider 150cm
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Hắt sáng
Giá thuê: 30.000 đ/ngày
Sofbox 60x60cm
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Lồng thay đồ
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Okii focus
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Đèn quay 800W
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
360 led light ring
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Micro Azden shotgun
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
Boom micro
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Chân quay Manffotto + Head 503HD
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Speedlite 580EX II
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Micro RØDE Videomic (Stereo)
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Micro Rode NTG-02
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Slider dolly dài 90cm ( rất mượt )
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Slider dolly dài 2 mét ( rất mượt )
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
LCD F&V 7
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Crane boom cao 4,6m
Giá thuê: 2.500.000 đ/ngày
Arm vest 6000
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Stedicam nano
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
DSLR Field Cinema Deluxe Bundle
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
  1 2 3 4