Accessories

YongNuo 568EX II for Canon
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Hoya Filter Set ND 2, 6, 8
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Lee filter holder
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
SCHNEIDER FILTERS SET 4 X 5.65IN
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Micro Sennheiser Wireless Evolution G2
Giá thuê: 250.000 đ/ngày
Đèn quay Halogen 1000W
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Vinten Vision 11 Tripod carbon
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Vinten Vision 3 Tripod
Giá thuê: 400.000 đ/ngày
Marshall LCD 7
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
Chân quay Benro S6
Giá thuê: 200.000 đ/ngày
Slider Motor (120cm)
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Pin E6
Giá thuê: 50.000 đ/ngày
Pin Eneloop+sac
Giá thuê: 20.000 đ/ngày
Tripod Benro
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Monopod Benro
Giá thuê: 100.000 đ/ngày
Tripod Manfoto
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
LCD 23inch
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Quạt thổi tóc
Giá thuê: 150.000 đ/ngày
Đèn flash Bowens 500W
Giá thuê: 1.000.000 đ/ngày
Mini Boom JIB ARM
Giá thuê: 500.000 đ/ngày
Konova Slider 150cm
Giá thuê: 300.000 đ/ngày
  1 2 3 4